Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

ESB-artikel ‘Beleidseconomen moeten weten wat transitiefalen is’

30 november 2023, Economisch Statistisch Berichten

Om nieuwe, grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, zouden beleidseconomen inzichten uit de theorie aangaande het transitiefalen moeten benutten. De klassieke marktfalen-theorie lijkt te onvolledig en te eenzijdig om behulpzaam te kunnen zijn bij een succesvol transitiebeleid.

In het kort

  • In de marktfalen-theorie leidt een goed werkende markt automatisch tot een optimaal evenwicht door het prijsmechanisme.
  • Bij grote complexiteit, afhankelijkheden en onzekerheid kan het prijsmechanisme resulteren in het falen van een transitie.
  • Een nieuwe co√∂rdinatiefunctie van de overheid en een andere beleidsvisie kunnen transitiefalen voorkomen.
Download PDF
«
»