Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

De klassieke economische politiek is deze verkiezingen weer terug

Bijdrage op MeJudice (mejudice.nl), 13 maart 2021 Debatten voor de Tweede Kamerverkiezingen gaan natuurlijk vaak over de overheidsfinanciën. De doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB) illustreren dat dat in deze campagne in 2021 grote ideologische strijdtonelen uit de economische politiek herleven. Enerzijds lijkt de coronacrisis reden voor een algehele verschuiving in het […]

We beleven deze verkiezingen een omslag in het financieel-economisch denken van politieke partijen

Bijdrage op Stuk Rood Vlees (stukroodvlees.nl), 13 maart 2021 De coronapandemie beïnvloedt de organisatie van deze Tweede Kamerverkiezingen, maar zeker ook de politieke standpunten. De kiezers en partijen linkser en progressiever geworden. Uit mijn analyse van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB) blijkt een grote omslag in het financieel-economisch denken van tien politieke partijen. In […]

Vanuit de oppositie bouwen aan een moderne sociaaldemocratie

Verandering komt niet door linkse samenwerking. Ook het gedachtengoed en de interne partijorganisatie moeten herzien worden. Het leren begrijpen van jongere generaties is hierin cruciaal. De PvdA heeft met 29 zetels verlies de grootste verkiezingsnederlaag uit de parlementaire geschiedenis geleden (1). Het vertrouwen van de kiezer is weg. De samenwerking met de VVD heeft tot een onduidelijk profiel geleid. De […]