Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

De klassieke economische politiek is deze verkiezingen weer terug

Bijdrage op MeJudice (mejudice.nl), 13 maart 2021 Debatten voor de Tweede Kamerverkiezingen gaan natuurlijk vaak over de overheidsfinanciën. De doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB) illustreren dat dat in deze campagne in 2021 grote ideologische strijdtonelen uit de economische politiek herleven. Enerzijds lijkt de coronacrisis reden voor een algehele verschuiving in het […]

We beleven deze verkiezingen een omslag in het financieel-economisch denken van politieke partijen

Bijdrage op Stuk Rood Vlees (stukroodvlees.nl), 13 maart 2021 De coronapandemie beïnvloedt de organisatie van deze Tweede Kamerverkiezingen, maar zeker ook de politieke standpunten. De kiezers en partijen linkser en progressiever geworden. Uit mijn analyse van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB) blijkt een grote omslag in het financieel-economisch denken van tien politieke partijen. In […]