Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

Bijdrage MI-bundel 19 ‘Lang, heel lang’. Kabinetsformatie 2021

22 maart 2022, van de website van het Montesquieu Instituut (https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vlrfenpzz5kh/bundel_19_lang_heel_lang) Geen kabinetsformatie is dezelfde, maar deze was wel erg bijzonder. Niet alleen vanwege de lange duur, maar ook door de omstandigheden: pandemie, affaires, een langzittende premier met krasjes, een unieke journalistieke foto van een document onder de arm van een verkenner, een versplinterd parlement […]

Nieuw lesboek ‘Overheidsfinanciën – Economie van de Collectieve sector’

1 juni, auteurs: C.A. de Kam, W. Bolhuis, J. Lukkezen, 16e editie Overheidsfinanciën behandelt onder andere het Nederlandse begrotings- en belastingbeleid en de totstandkoming daarvan, de verhouding tussen rijksoverheid en decentrale overheden, gedragsbeïnvloeding door middel van fiscale maateregelen, de financiën van de Europese Unie, de privatisering van overheidstaken, de vormgeving van onze sociale zekerheid en de […]