Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

Kabinet-Rutte IV heeft stevigere en duidelijkere begrotingsregels nodig

16 maart 2022, artikel in vakblad Economische Statistische Berichten (ESB).

Door: Wimar Bolhuis, Flip de Kam en Jasper Lukkezen.

Het kabinet-Rutte IV wil een historische 75,1 miljard meer uit­geven dan voorzien in de miljoenennota voor 2022. Er mogen voor dit expansieve begrotingsbeleid dan goede argumenten zijn, maar het leidt wel tot zorgen over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën bij tegenvallers. Welke stappen kan het kabinet zetten om deze zorgen te verminderen?

In het kort

– Zorg dat de in het coalitieakkoord geplande uitgaven passen bij het zelf geïntroduceerde ‘begrotingsanker’.

– Voeg ‘waarschuwingslichten’ toe die aangeven of bijsturing nodig is, inclusief een ‘uitgavenrem’ bij een langdurig hogere inflatie.

– Ontwerp strikte en expliciete regels voor de governance van de nieuwe investeringsfondsen.

Lees het volledige artikel hier:

Download PDF
«
»