Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

Wimar Bolhuis

Wimar Bolhuis is econoom, bestuurskundige en sociaal psycholoog. Hij publiceert regelmatig opiniestukken in kranten en artikelen in vakbladen en bracht twee boeken uit. De afgelopen jaren was Wimar onder andere te zien, horen of lezen in de Volkskrant, het NRC Handelsblad, het Financieele Dagblad, het Algemeen Dagblad, bij EenVandaag, Spijkers met Koppen, op NPO Radio 1 en 2, op BNR Nieuwsradio en op Omroep West.

In oktober 2018 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Van Woord tot Akkoord; Een analyse van de partijkeuzes in CPB-doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden, 1986-2017.’ Zijn promotores waren prof. Kees Goudswaard en prof. Arco Timmermans en de promotiecommissie bestond uit prof. Koen Caminada, prof. Coen Teulings, prof. em. Flip de Kam, prof. Bernard Steunenberg en dr. Natascha van der Zwan. In 2018 publiceerde Wimar het boek ‘Elke Formatie Faalt; Verkiezingsbeloftes die nooit worden waargemaakt’ bij uitgeverij Brooklyn, wat gebaseerd is op zijn promotieonderzoek. In 2017 verscheen zijn eerste boek ‘De Rekenmeesters van de Politiek’ bij uitgeverij Van Gennep, wat ging over de geschiedenis van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB). Het proefschrift en de boeken leidden tot veel mediaberichtgeving.

Wimar werkt als plaatsvervangend directeur sociale zaken bij de Sociaal-Economische Raad en is daarnaast universitair docent economie aan de Universiteit Leiden. Zijn kennisgebieden zijn overheidsfinanciën, arbeidsmarkt, pensioenen, zorg en sociale zekerheid en politiek in den brede. Eerder was hij sociaaleconomisch medewerker bij de PvdA Tweede Kamerfractie, senior inspecteur bij de Inspectie der Rijksfinanciën op het ministerie van Financiën en politiek assistent van staatsecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook was hij fractievertegenwoordiger voor de PvdA in de Haagse gemeenteraad in de periode 2014-2018.

De laatste jaren was Wimar onder andere hier te zien, horen of lezen:

 • EenVandaag NPO 1
 • Spijkers met Koppen NPO Radio 2
 • De Ochtend NPO Radio 1
 • The Friday Move BNR Nieuwsradio
 • Ask me Anything BNR Nieuwsradio
 • Volkskrant
 • NRC Handelsblad
 • Financieele Dagblad
 • Algemeen Dagblad
 • Trouw
 • Omroep West (tv & radio)
 • Den Haag FM
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Ministerie van Financiën (FIN)
 • Het Centraal Planbureau (CPB)
 • Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
 • De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB)
 • College Tour Jeroen Dijsselbloem (Campus Den Haag Universiteit Leiden)
 • Ieder(in) – Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
 • Universiteit Leiden, bij de opleidingen bestuurskunde en economie
 • Tijdschrift Economisch Statistische Berichten (ESB)
 • Tijdschrift Socialisme & Democratie (S&D)
 • Tijdschrift Acta Politica
 • De Jonge Socialisten in de PvdA (JS)
 • Wiardi Beckmanstichting (WBS)
 • Zomerschool Jong WBS
 • de Sociaal-Economische Raad (SER)