Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

Wimar Bolhuis

Wimar is directeur van TNO Vector; Centrum voor Maatschappelijke Innovatie en Strategie, het deel van TNO waar circa 100 medewerkers met een achtergrond in bedrijfskunde, bestuurskunde, economie, econometrie, sociologie, technische bestuurskunde en wis- en natuurkunde werken. Dit zijn de niet-technologische kennisgebieden die TNO steeds belangrijker acht voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast is hij docent bij de afdeling economie van de Universiteit Leiden. Hij studeerde af als econoom, bestuurskundige en sociaal psycholoog. Zijn kennisgebieden zijn overheidsfinanciën, arbeidsmarkt, pensioenen, sociale zekerheid en de woningmarkt, waarover hij vooral onderwijs geeft aan de Campus Den Haag. Hij schreef elke twee weken een column voor RTL Nieuws, publiceert artikelen in vakbladen en bracht vier boeken uit.

In oktober 2018 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Van Woord tot Akkoord; Een analyse van de partijkeuzes in CPB-doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden, 1986-2017.’ Wimar zijn promotores waren prof. Kees Goudswaard en prof. Arco Timmermans en de promotiecommissie bestond uit prof. Koen Caminada, prof. Coen Teulings, prof. em. Flip de Kam, prof. Bernard Steunenberg en dr. Natascha van der Zwan. In 2018 publiceerde Wimar het boek ‘Elke Formatie Faalt; Verkiezingsbeloftes die nooit worden waargemaakt’ bij uitgeverij Brooklyn, wat gebaseerd is op zijn promotieonderzoek.

In 2017 was zijn eerste boek ‘De Rekenmeesters van de Politiek’ verschenen bij uitgeverij Van Gennep, wat ging over de geschiedenis van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB). Het proefschrift en deze boeken leidden tot veel mediaberichtgeving. In 2021 bracht Wimar samen met Flip de Kam en Jasper Lukkezen het lesboek ‘Overheidsfinanciën – Economie van de collectieve sector‘ uit bij Uitgeverij Noordhoff. De afgelopen jaren was Wimar onder andere te zien, horen of lezen in de Volkskrant, het NRC Handelsblad, het Financieele Dagblad, het Algemeen Dagblad, bij EenVandaag, Spijkers met Koppen, op NPO Radio 1 en 2, op BNR Nieuwsradio en op Omroep West.

Eerder was hij sociaaleconomisch medewerker bij de PvdA Tweede Kamerfractie, senior inspecteur bij de Inspectie der Rijksfinanciën op het ministerie van Financiën, politiek assistent van staatsecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en plaatsvervangend directeur sociale zaken bij de Sociaal-Economische Raad. Ook was hij fractievertegenwoordiger voor de PvdA in de Haagse gemeenteraad in de periode 2014-2018, met de portefeuille financiën, economie en sport, en trainee-bestuurder bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) in 2020. Daarna was Wimar Chief Economist bij onderzoeks- en adviesbureau Ecorys in Rotterdam.

Als nevenfuncties is Wimar lid van de Adviesraad voor Sport in Den Haag, lid van de Raad van Toezicht van HVP Zorg in Den Haag, fellow bij het Montesquieu Instituut en jurylid van de Anne Vondelingprijs en Saskia Stuivelingprijs.  Met Wouter Welling en Randy Martens maakte hij ruim 100 afleveringen van de driewekelijkse podcast Studio Tegengif waarin zij politiek, economie en maatschappij bespreken om zo een onafhankelijke en geïnformeerde dosis Tegengif te geven tegen alle gekte in het Nederlandse debat.

De laatste jaren was Wimar onder andere hier te zien, horen of lezen:

  • Nieuwsuur NPO 2
  • Spraakmakers Radio1
  • EenVandaag NPO 1
  • Spijkers met Koppen NPO Radio 2
  • De Ochtend NPO Radio 1
  • The Friday Move BNR Nieuwsradio
  • Ask me Anything BNR Nieuwsradio
  • Economenpanel en Lobbypanel BNR Nieuwsradio
  • Volkskrant
  • NRC Handelsblad
  • Financiële Dagblad
  • Algemeen Dagblad
  • Trouw
  • Omroep West (tv & radio)
  • Den Haag FM
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Ministerie van Financiën (FIN)
  • Het Centraal Planbureau (CPB)
  • Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
  • De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB)
  • De Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker (BoFEB)
  • College Tour Jeroen Dijsselbloem (Campus Den Haag Universiteit Leiden)
  • Ieder(in) – Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
  • De Balie in Amsterdam
  • Universiteit Leiden / Campus Den Haag, bij de opleidingen bestuurskunde en economie
  • Tijdschrift Economisch Statistische Berichten (ESB)
  • Tijdschrift Socialisme & Democratie (S&D)
  • Tijdschrift Acta Politica
  • De Jonge Socialisten in de PvdA (JS)
  • Wiardi Beckmanstichting (WBS)
  • Zomerschool Jong WBS
  • de Sociaal-Economische Raad (SER)
  • University of Cambridge (UK)