Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

Studiegroep Begrotingsruimte moet anticiperen op een recessie

De wereldeconomie piept en kraakt, een recessie dreigt. Men zou verwachten dat in Den Haag hier actief op geanticipeerd wordt in het begrotingsbeleid. De meeste economen zijn ervan overtuigd dat je niet direct op de rem moet trappen. Echter, een belangrijke stem in dit geheel komt traditiegetrouw van de Studiegroep Begrotingsruimte. De Leidse econoom Bolhuis vreest dat de traditionele bezorgdheid van deze club van ambtenaren over het overheidssaldo zal overheersen en dat de lessen van de crisis niet geleerd worden.

Dreiging recessie

Ambtelijk Den Haag werkt op dit moment al hard aan de volgende kabinetsformatie, op de planning na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. En gelukkig maar. Achter de schermen overdenken slimme en ervaren ambtenaren van ministeries, planbureaus en adviesorganen allerlei scenario’s en beleidsopties. Om voorbereid te zijn. Er kan immers van alles gebeuren. Niet alleen straks, maar ook in deze regeerperiode van Rutte III.

Een groot risico is een nieuwe recessie. Ja, Nederland kent hoogconjunctuur, een lage werkloosheid en zorgeloze overheidsfinanciën (CPB, 2019). Maar het consumentenvertrouwen is laag, het vertrouwen van producenten, inkopers en beleggers zakt weg, en het groeitempo van onze economie vlakt af. In Duitsland en Amerika zijn al enige tijd heftige publieke debatten gaande wanneer de nieuwe recessie zal uitbreken, mede door zorgwekkende binnenlandse ontwikkelingen in China. Een aantal economen waarschuwde dat eind 2019 de omslag komt en er in 2020 kwartalen van economische krimp en stijgende werkloosheid zullen zijn (BIS, 2018; Bloomberg, 2018). ECB-president Draghi liet doorschemeren de rente verder te verlagen en meer obligaties te kopen als de Europese groeiverwachtingen niet verbeteren (ECB, 2019).

Lees verder op mejudice.nl

«
»