Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

Corona-compensatie voor zzp’ers, flexwerkers en MKB-ers is hard nodig

Nederland gaat de komende tijd in een verplichte lockdown. Dat is de beste gezondheidsoplossing en waarschijnlijk de beste economische oplossing: het Corona-virus – of de tijdelijke exogene economische schok – moet zo snel mogelijk overwonnen. Als het virus doorsuddert, zullen burgers en bedrijven angst houden en het vertrouwen niet herstellen. Terwijl dit vertrouwen noodzakelijk is voor het herpakken van het gewone economische leven, voor terugkeer van de huishoudelijke consumptie en de bedrijfsinvesteringen.

Belangrijk bij de lockdown, die veel langer kan duren dan aangekondigd, is dat de regering deze actief en royaal financieel-economisch ondersteunt. Het enige juiste moment om onze lage staatsschuld en negatieve rente te benutten voor stabilisatie van de economie en samenleving, is zo snel mogelijk. De kern van de oplossing is dat veel burgers zeker moeten weten dat ze de komende tijd van sociale isolatie of sluiting en daarna kunnen betalen. Dat er geen liquiditeitsproblemen en daaruit volgende schuldenopstapeling of faillissement gaat ontstaan. En dat ze (en hun personeel) echt de deur niet uithoeven om dit soort vervelende zaken te voorkomen. Voor de effectiviteit en legitimiteit van de Corona-lockdown is belangrijk dat men hier meer op kan vertrouwen.

Dit vertrouwen vraagt alleen om meer dan uitstel van premie- en belastingbetalingen, garanties op kredietverstrekking of ruimere arbeidstijdverkorting; oftewel het pakket dat de regering afgelopen donderdag aankondigde. Zeker in de sectoren horeca, transport, cultuur, evenementen, tuinbouw en sierteelt. Immers, uitstel van betaling of extra krediet wordt uiteindelijk altijd gevolgd met een verlate rekening voor de onderneming, terwijl in de Corona-crisis daar weinig tot geen inkomsten tegenover zullen staan. En waarschijnlijk ook niet daarna, omdat het economisch verkeer langzaam zal herstellen en veel vervallen bestellingen en opdrachten nooit meer ingehaald zullen worden.

De regering zal niet alleen liquiditeit bij bedrijven moeten vrijspelen door tijdelijk hun kosten te verlagen, maar tevens door hun inkomsten te verhogen met aanvullende overheidsuitgaven – zelfs bij de zogenoemde ‘gezonde’ ondernemingen. De regering ontkomt er niet aan om een groot steunfonds te starten en Corona-compensatie aan het MKB te gaan verstrekken voor gederfde inkomsten door het virus. Ja, dat heet staatssteun, en dat is heel hard nodig nu. Voor (het herstel van) de Nederlandse economie is het dramatisch als gezonde bedrijven gaan omvallen.

Daarnaast zijn er de flexwerkers met een nulurencontract, tijdelijk contract of uitzendcontract die plots hun inkomens (deels) verliezen en de opgedroogde inkomsten van zzpers die hun klussen snel zien verdwijnen. De grote Nederlandse flexibele schil zorgt nu voor een extra neerwaartse consumptieklap en bij een aantal van deze huishoudens zonder sociale zekerheidsvangnet zullen liquiditeitsproblemen ontstaan. De goede staat van de overheidsfinanciën maakt het echter mogelijk dat deze zzp’ers en flexwerkers een Corona-compensatie krijgen van bijvoorbeeld 90% van hun laatstverdiende inkomen voor de crisisuitbraak. Een andere optie is om getroffen huishoudens een Corona-cheque te geven waarmee ze de periode van lockdown zeker kunnen opvangen. Eventueel wordt de cheque gericht op huishoudens die geen of erg weinig spaargeld bezitten.

Voor herstel van het vertrouwen en financieel-economische steun van de lockdown moet de Nederlandse regering actiever optreden en creatiever gaan denken. Veel media plaatsen alweer de belangen van bekende multinationals als KLM en Schiphol op de voorgrond – ‘too important to fail’ – zoals bij de recessie in 2009 met de bekende banken gebeurde – ‘to big to fail’. De verantwoordelijke ministers doen hier gretig aan mee. Terwijl het juist die miljoenen gewone flexwerkers, zzp’ers en MKB’ers zijn via wie de meeste Corona-besmettingen verlopen en die het snelste de grootste economische klappen opvangen. Alleen hebben ze geen mediaplatform. Om de beste gezondheidsoplossing en beste economische oplossing te helpen, moet de politieke aandacht en actie snel naar hen worden verlegd.

 

«
»