Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

Nieuw lesboek ‘Overheidsfinanciën – Economie van de Collectieve sector’

1 juni, auteurs: C.A. de Kam, W. Bolhuis, J. Lukkezen, 16e editie

slider-item

Overheidsfinanciën behandelt onder andere het Nederlandse begrotings- en belastingbeleid en de totstandkoming daarvan, de verhouding tussen rijksoverheid en decentrale overheden, gedragsbeïnvloeding door middel van fiscale maateregelen, de financiën van de Europese Unie, de privatisering van overheidstaken, de vormgeving van onze sociale zekerheid en de marktwerking in de gezondheidszorg.

In deze vernieuwde, zestiende editie van Overheidsfinanciën is gekozen voor een geheel nieuwe indeling, waardoor de hoofdstukken nog beter op elkaar aansluiten. In de laatste twee hoofdstukken komen actuele kwesties aan bod: begrotingsbeleid in een wereld waarin sprake lijkt te zijn van een blijvend zeer lage rentestand en de discussie over het verbeteren van ons belastingstelsel. De gevolgen van de coronacrisis, die begon in 2020, zijn in het hele boek verwerkt.

In verband met de verschijning van de 16e editie van Overheidsfinanciën hebben de auteurs een whitepaper geschreven over hoe er met verstandige regels tot 2025 voor 50 miljard euro extra begrotingsruimte is, deze is hier te bekijken: Whitepaper Overheidsfinanciën. Daarnaast hebben ze hier ook nog een samenvattend artikel over geschreven dat ook online te bekijken is: Artikel Overheidsfinanciën.

Overheidsfinanciën is bij uitstek geschikt voor economische studierichtingen in het hoger beroepsonderwijs, maar kan ook gebruikt worden aan bestuursacademies en voor gevorderde studenten Politicologie, Bestuurskunde, Rechten, Sociologie en Gezondheidswetenschappen.

Studenten vinden in de ondersteunende online omgeving o.a. actuele informatie en opdrachten en antwoorden. Voor docenten zijn de tabellen en figuren in powerpoint beschikbaar.

Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf.

Over de auteurs:

Prof. dr. C.A. de Kam werkt als honorair hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij voltooide de fiscaal-juridische studierichting aan de Rijksuniversiteit Leiden. Dr. Wimar Bolhuis is universitair docent economie aan de Universiteit Leiden en columnist voor RTL Nieuws. Hij schreef een proefschrift en twee boeken over de doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden door het Centraal Planbureau. Zijn onderzoek richt zich op macro-economie, overheidsfinanciën, belastingen en arbeidsmarkt. Dr. Jasper Lukkezen is universitair docent macro-economie aan de Universiteit Utrecht, hoofdredacteur van economenvakblad ESB en schrijft wekelijks een column in Het Financiële Dagblad over recent sociaal-wetenschappenlijk onderzoek. Hij is specifiek geïnteresseerd in overheidsfinanciën, monetair beleid en macroeconomische ontwikkelingen.

Download PDF
«
»