Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

Met verstandige regels is er tot 2025 voor 50 miljard euro extra begrotingsruimte

31 mei 2021, working paper, samen met Flip de Kam & Jasper Lukkezen

Samenvatting:

De Europese begrotingsregels, beduchtheid voor reacties van de financiële markten, en het houdbaarheidssaldo geven de facto niet langer richting aan het begrotingsbeleid. Nieuwe uitgangspunten zijn dus nodig om te voorkomen dat de overheidsfinanciën de komende jaren op drift raken. Welke afspraken kunnen de bij de formatie betrokken partijen hierover met elkaar maken?

Op basis van theorie, empirie en pragmatisme stellen wij voor:

1. Een norm voor het structurele tekort biedt burgers, bedrijven en beleidsmakers zekerheid en dempt automatisch schommelingen in het niveau van de economische bedrijvigheid (de conjunctuur).

2. Een structureel tekort tot 2,6 procent van het bruto binnenlands product is verdedigbaar, mits de hierdoor beschikbaar komende extra middelen zinvol worden geïnvesteerd.

3. Drie nieuwe risicodrempels voor de schuldfinanciering signaleren wanneer tussentijds aanpassing van de begroting nodig is.

Dit white paper bouwt voort op het boek Overheidsfinanciën. Economie van de collectieve sector van De Kam et al. (2021) dat op 1 juni verschijnt bij Noordhoff Uitgevers. De auteurs willen Coen Teulings, Bas Jacobs, Wim Suyker en Jan Donders hartelijk danken voor hun behulpzame commentaar op eerdere versies van dit paper.

Lees hier het volledige working paper

Download PDF
«
»