Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

Technocratiseren om te depolitiseren: Hoe het CPB de politieke besluitvorming stuurt

maandag 29 november 2021, 13:00, Wimar Bolhuis in het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2021

Wetenschappelijke kennis zou leidend zijn bij het bepalen van het coronabeleid, zo stelde minister-president Rutte bij aanvang van de crisis, in maart 2020. Dat de politiek – en het kabinet in het bijzonder – zich beroept op wetenschappelijke kennis ter onderbouwing van de eigen standpunten, is ouder dan de coronacrisis. Dat blijkt uit diverse bijdragen in het 23ste Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, dat in het teken staat van Wetenschap en politiek. Het Jaarboek is op dinsdag 16 november gepresenteerd.

Formeel niet verplicht, maar voor de gouvernementeel ingestelde politieke partijen niettemin onontkoombaar, is de doorrekening van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden door het van overheidswege ingestelde Centraal Planbureau (CPB). Econoom en bestuurskundige Wimar Bolhuis stelt vast dat een hoge mate van consensus in de beleidskeuzes hiervan het gevolg is. Hij ziet echter ook een afname van de vanzelfsprekendheid waarmee partijen zich onderwerpen aan deze CPB-goedkeuringsprocedure. Ook heeft de monopoliepositie van het CPB risico’s. Bolhuis waarschuwt voor ‘beleidstunnelvisie’, waarbij geen plaats is voor afwijkende of radicale ideeën. Hij bepleit mede daarom een eigen ‘budget office’ voor de Tweede Kamer.

Volledig artikel: Technocratiseren om te depolitiseren (PDF)

«
»