Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

Waar blijft die analyse van de woningnood?

De Haagse politiek gaat veel te passief om met de woningnood. Is angst hiervoor de drijfveer?

Terwijl Nederland kampt met een tekort van meer dan 300 duizend woningen, lijkt politiek-bestuurlijk Den Haag stilletjes aan te accepteren dat deze regering op de woningmarkt geen grote maatregelen meer zal nemen. Ondanks dat betrokken partijen terecht vragen om meer regie van de rijksoverheid blijft de koers eigenlijk hetzelfde. Het pad van de ronkende termen als ‘Woondeal’, ‘Nationale Woonagenda’ en ‘Nationale Omgevingsvisie’ wordt afgelopen, hoewel zonneklaar is dat deze beleidsinzet de woningnood niet gaat verhelpen. Weliswaar spreken coalitiepartijen steeds vaker hun zorgen uit over de woningmarkt, het blijft vooral bij woorden.

Lees verder op devolkskrant.nl

 

 

 

«
»