Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

Nieuw lesboek ‘Overheidsfinanciën – Economie van de Collectieve sector’

1 juni, auteurs: C.A. de Kam, W. Bolhuis, J. Lukkezen, 16e editie Overheidsfinanciën behandelt onder andere het Nederlandse begrotings- en belastingbeleid en de totstandkoming daarvan, de verhouding tussen rijksoverheid en decentrale overheden, gedragsbeïnvloeding door middel van fiscale maateregelen, de financiën van de Europese Unie, de privatisering van overheidstaken, de vormgeving van onze sociale zekerheid en de […]