Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

Transitiefalen: het neoklassieke denken schiet tekort voor goed klimaatbeleid

17 september 2021 07:05 Marktfalen. Overheidsfalen. Elke student geschoold in neoklassieke economie kent deze termen. Door een vorm van marktfalen – bijvoorbeeld irrationele consumenten, onvolledige concurrentie tussen producenten, asymmetrische informatie, externe effecten, of toetredingsbarrières – leidt een vrije marktwerking tot suboptimale welvaartuitkomsten. Dit kan een legitieme reden zijn voor overheidsingrijpen. De beleidseconoom als loodgieter: repareren […]