Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

Nieuw lesboek ‘Overheidsfinanciën – Economie van de Collectieve sector’

1 juni, auteurs: C.A. de Kam, W. Bolhuis, J. Lukkezen, 16e editie Overheidsfinanciën behandelt onder andere het Nederlandse begrotings- en belastingbeleid en de totstandkoming daarvan, de verhouding tussen rijksoverheid en decentrale overheden, gedragsbeïnvloeding door middel van fiscale maateregelen, de financiën van de Europese Unie, de privatisering van overheidstaken, de vormgeving van onze sociale zekerheid en de […]

De klassieke economische politiek is deze verkiezingen weer terug

Bijdrage op MeJudice (mejudice.nl), 13 maart 2021 Debatten voor de Tweede Kamerverkiezingen gaan natuurlijk vaak over de overheidsfinanciën. De doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB) illustreren dat dat in deze campagne in 2021 grote ideologische strijdtonelen uit de economische politiek herleven. Enerzijds lijkt de coronacrisis reden voor een algehele verschuiving in het […]