Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

NRC-artikel ‘Nederland investeert structureel te weinig in onderzoek en ontwikkeling’

NRC, 23 januari 2024 Nederland investeert al jaren te weinig in onderzoek en ontwikkeling (ook wel R&D, Research and Development). Dat gaat ten koste van de welvaart, concludeert het centrum TNO Vector, gericht op maatschappelijke innovatie in een maandag gepubliceerde analyse Nederland loopt wat betreft investeringen in onderzoek en ontwikkeling flink achter op buurlanden Duitsland en België. Sinds […]

ESB-artikel ‘Beleidseconomen moeten weten wat transitiefalen is’

30 november 2023, Economisch Statistisch Berichten Om nieuwe, grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, zouden beleidseconomen inzichten uit de theorie aangaande het transitiefalen moeten benutten. De klassieke marktfalen-theorie lijkt te onvolledig en te eenzijdig om behulpzaam te kunnen zijn bij een succesvol transitiebeleid. In het kort In de marktfalen-theorie leidt een goed werkende markt automatisch […]

Presentatie bij workshop Cambridge University (UK): ‘Party manifestos and policy costings in the Netherlands’

Cambridge, 13 april 2023 Een presentatie (zie pdf hieronder voor de Power Point) gegeven ten behoeve van de workshop: ‘Where’s the money coming from?’ The electoral politics of tax and spending in C21ste democracies’.  Convenor Peter Sloman (University of Cambridge) Speakers Wimar Bolhuis (Ecorys/University of Leiden) Lee de Wit and James Ackland (University of Cambridge) […]