Wimar Bolhuis

Econoom, wetenschapper en publicist

Eerst fraudeur, dan pas mens: zo verliezen burgers voor altijd hun vertrouwen in de overheid

Op 2 oktober 2012 stemde de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ – ook wel de Fraudewet genoemd. Het voorstel kondigde onder meer aan om kinderopvangtoeslagmisbruik steviger te bestrijden. De regering maakte tijdens deze wetsbehandeling – oh ironie! – melding van de oprichting van speciale ‘fraudeteams’ bij de Belastingdienst en van […]